30 anys d'Alta Velocitat

1992-2022

Títol

El 21 d'abril de 1992 va arrencar el servei comercial de la Línia d'Alta Velocitat Madrid-Sevilla, una infraestructura de transport de 470,5 km i una inversió de més de 3.250 milions d'euros, convertida en la major obra d'enginyeria ferroviària escomesa a Espanya fins a aquell moment, realitzada en temps rècord i impulsada per la voluntat d'acostar el nostre país a Europa.

Avui l'alta velocitat és un referent per la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic i la vertebració del territori, el seu caràcter innovador, segur i sostenible ─ús del 100 % d'energia renovable─ i la seva incidència determinant en la connectivitat i la connexió de les comunitats, a través d'un servei ràpid i fiable que acosta distàncies, territoris, persones, cultures i idees.

El repte continua. Les inversions d'Adif-AV s'eleven a 12.000 milions en el període 2021-2025.

La xarxa ferroviària d'alta velocitat gestionada per Adif-AV assolirà el 2022 els 4.000 km de longitud, fet que consolidarà el lideratge mundial d'Espanya en el desenvolupament d'un model de mobilitat sostenible, connectat, vertebrador i dinamitzador de territoris. De fet, el nostre país és el primer a Europa i el segon al món, després de la Xina, en quilòmetres d'alta velocitat operats.

Tres dècades després de la posada en servei de la primera línia d'alta velocitat d'Espanya, entre Madrid i Sevilla (470,5 km), la xarxa s'ha multiplicat gairebé per vuit, amb inversions acumulades que superen els 57.200 milions d'euros.

La seva construcció va iniciar una transformació sense precedents del ferrocarril, tant des del punt de vista tecnològic des de l'industrial. Aquest procés ha permès a Espanya passar de ser importador a exportador de tecnologia i "know-how", que avui apliquen països de tot el món.

L'alta velocitat també va ser pionera en l'àmbit de la sostenibilitat, consolidant el respecte a l'entorn com a pilar bàsic. La innovació aplicada en l'alta velocitat va transformar també els conceptes de manteniment, circulació i connectivitat.
 
La posada en servei d'aquesta línia, construïda en ample estàndard, va suposar també el primer pas cap a una major integració amb la resta de la infraestructura ferroviària europea, la interoperabilitat.

Consulta la història completa de la LAV Madrid-Sevilla.

Coneix més detalls sobre les estacions de la LAV Madrid-Sevilla.

Passat i futur

Protagonistes que van participar en la posada en servei de la primera línia d'alta velocitat entre Madrid i Sevilla el 1992 rememoren els anys previs al seu llançament i reflexionen junt amb aquells altres que avui lideren el desenvolupament d'un projecte que ha transformat la mobilitat i el nostre país.

Hi havia respecte al que era desconegut, als reptes tecnològics. Als terminis. Això produïa estrès i preocupació, però també una estranya força que fa que tot funcioni. I va funcionar.

L'alta velocitat va canviar la forma d'entendre la mobilitat. I fins i tot la geografia: des de llavors, les distàncies es mesuren en temps de viatge i no en km. Amb aquesta, es van transformar els conceptes de manteniment, circulació i operació, i Espanya va passar de ser importador a exportador de tecnologia i enginyeria a altres països d'Europa i del món.

L'alta velocitat és també exponent de la sostenibilitat i la seva expansió ha contribuït al desenvolupament socioeconòmic del país i a la vertebració del seu territori.

Fa tres dècades es deia que l'alta velocitat era un tren per a les elits. Avui sabem que és un tren d'elit, però per a tothom.

Trenta anys després, Adif i Adif Alta Velocitat afronten el repte de la liberalització de la xarxa per democratitzar-ne l'ús i posar al servei dels ciutadans les oportunitats que ofereix d'una mobilitat segura i sostenible a preus competitius, que definitivament consolidarà el tren com el primer mitjà de transport a Espanya.

Repassa les principals fites de la Xarxa d'Alta Velocitat.

Galeries d'altres línies d'Alta Velocitat

A l'enllaç següent es pot accedir a les imatges de totes les línies d'Alta Velocitat a Espanya.

Principals xifres de la xarxa espanyola d'Alta Velocitat

Principals xifres de la xarxa espanyola d'Alta Velocitat

3.728 km

d'Alta Velocitat

50 estacions

en 25 províncies

2.629 km

d'Alta Velocitat dotats d'ERTMS

11.895 M€

Contribució de Fons Europeus 1994-2021

Títol fragment

57.200 M€

d'inversió fins al 2021

12.096 M€

d'inversió en el període 2021-2025

15.131 t CO2

estalviades en emissions fins al 2025

100 %

d'energia neta renovable
Responsive Image